FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji „ Salus Homini” po raz kolejny przygotowało akcję charytatywną „Żonkil dla Hospicjum”.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Wolontariusze będą zbierać  pieniądze na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego NZOZ „ Medicus” i ich rodzin. Za każdy datek ofiarodawca otrzymuje w podziękowaniu kwiatek lub kartę z żonkilem.

Tegoroczne żonkile rozkwitały w rękach pani Basi, swój udział mają  wolontariusze  CW  i dzieci będące pod opieką Fundacji , dzieci ze szkół w Występie, SP w Mroczy, ZSP w Samostrzelu.  Kwestować będą uczniowie i nauczyciele z ww placówek, harcerze, młodzież z I LO i ZSP im. Staszica w Nakle.

Zapraszamy

17 kwietnia 2011 roku, w Niedzielę Palmową , po każdej przedpołudniowej Mszy Św. , przed kościołami nakielskimi- Św. Wawrzyńca, Św. Stanisława, Najświętszej Marii Panny; kościołami w Występie, Mroczy, Sadkach, Potulicach, Polichnie i Paterku  będziecie mieli Państwo okazję pomóc chorym.

Życzymy wszystkim spokojnych i radosnych, spędzonych w gronie bliskich osób Świąt Bożego Narodzenia, oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w  Nowym Roku

Zarząd Fundacji

Wszystkim wolontariuszom Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji "Salus Homini" składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, szkolnym. Dziękujemy, że z nami jesteście.

Zapraszamy na II Powiatowe Święto Wolontariatu organizowane przez Starostwo Nakielskie i Fundację , 8 grudnia o godzinie 16- tej w Nakielskim Ośrodku Kultury.

Życzenia pełnych nadziei i miłości  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Zarząd Fundacji " Salus Homini"

24 listopada odbyło się kolejne spotkanie kilkunastu wolontariuszy CWH z księdzem Maciejem Chmielewskim, egzorcystą diecezji bydgoskiej. O wadze rozmów na temat duchowości, pielęgnowania tej strony naszego życia, niech świadczy fakt, że z trudem rozstaliśmy się po godzinie 22- giej.

Szkolenie prowadzone będzie w ramach programu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy, jaki na terenie gminy podjęły instytucje służby zdrowia, organizacje poza rządowe oraz samorządy.

Jest bezpłatne, kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Uczestnicy będą również bezpłatnie dowożeni i przywożeni na miejsce. Wyjazd w sobotę o godzinie 7,30 sprzed Urzędu Miasta i Gminy w Nakle.

Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału w planowanych na terenie gminy działaniach profilaktycznych. Szczegółowe informacje- D. Jedynak 609 404 199

Szkolenie odbędzie się w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, budynek „D”, w dniach 15-16 X 2011 rok, sala nr 3

Program szkolenia:

15 X 2011, godz. 9,00-15,00

1. Epidemiologia nowotworów złośliwych.

2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych.

3. Profilaktyka najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce- programy profilaktyczne.

16 X 2011, godz. 10,00- 14,00

  1. Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
  2. Komunikacja interpersonalna.

Prowadzący szkolenie: mgr Teresa Wierzbicka

27 czerwca dziesięcioro dzieci wyjechało na 5-dniowy obóz w Pieninach. Deszczowa pogoda nie odebrała nam przyjemności z poznawania nowych zakątków kraju, wspólnych zabaw i rozmów. Dla wielu z uczestników była to pierwsza samodzielna wycieczka z dala od domu.

Podróżowaliśmy wspólnie z dziećmi i młodzieżą z parafii p.w. Św. Wawrzyńca. Dziękujemy opiekunom: księżom Krzysztofowi i Dawidowi oraz Romce- wolontariuszce opiekującej się naszą grupą.

9 czerwca w Mroczy odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Miało charakter edukacyjno- informacyjny. Wolontariusze- pani dr Ilona Dzijak- Muniak, Romana Janka oraz Dobrosława Jedynak opowiadali o filozofii, ideologii i historii ruchu hospicyjnego, wolontariacie i działalności Fundacji. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali zebrani wystąpienia ks. Macieja Chmieiewskiego, egzorcysty diecezji bydgoskiej. Nie o szatanie, jego sprawkach i opętaniu jednak ksiądz mówił, a o cierpieniu, samotności i nadziei, jaką może dać drugi człowiek, o wielkiej umiejętności towarzyszenia w cierpieniu i istocie gestu „trzymania za rękę”. Mówił pięknie, mądrze i z głębi serca do serc zebranych przemawiał. I mamy taką nadzieję, iż przemówił…