FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

9 czerwca w Mroczy odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Miało charakter edukacyjno- informacyjny. Wolontariusze- pani dr Ilona Dzijak- Muniak, Romana Janka oraz Dobrosława Jedynak opowiadali o filozofii, ideologii i historii ruchu hospicyjnego, wolontariacie i działalności Fundacji. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali zebrani wystąpienia ks. Macieja Chmieiewskiego, egzorcysty diecezji bydgoskiej. Nie o szatanie, jego sprawkach i opętaniu jednak ksiądz mówił, a o cierpieniu, samotności i nadziei, jaką może dać drugi człowiek, o wielkiej umiejętności towarzyszenia w cierpieniu i istocie gestu „trzymania za rękę”. Mówił pięknie, mądrze i z głębi serca do serc zebranych przemawiał. I mamy taką nadzieję, iż przemówił…