FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Szkolenie prowadzone będzie w ramach programu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy, jaki na terenie gminy podjęły instytucje służby zdrowia, organizacje poza rządowe oraz samorządy.

Jest bezpłatne, kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Uczestnicy będą również bezpłatnie dowożeni i przywożeni na miejsce. Wyjazd w sobotę o godzinie 7,30 sprzed Urzędu Miasta i Gminy w Nakle.

Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału w planowanych na terenie gminy działaniach profilaktycznych. Szczegółowe informacje- D. Jedynak 609 404 199

Szkolenie odbędzie się w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, budynek „D”, w dniach 15-16 X 2011 rok, sala nr 3

Program szkolenia:

15 X 2011, godz. 9,00-15,00

1. Epidemiologia nowotworów złośliwych.

2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych.

3. Profilaktyka najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce- programy profilaktyczne.

16 X 2011, godz. 10,00- 14,00

  1. Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
  2. Komunikacja interpersonalna.

Prowadzący szkolenie: mgr Teresa Wierzbicka