FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

W tym roku projekt Fundacji Salus Homini, dofinansowany na drodze otwartego konkursu ofert Powiatu Nakielskiego, realizowany we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nakle nad Notecią dotyczył roli mediów widzianych z perspektywy wparcia społecznego dla osób w kryzysie.
W części edukacyjnej mogliśmy wysłuchać zaproszonych specjalistów: Pani dr Magdaleny Miotk- Mrozowskiej z UKW w Bydgoszczy, która przedstawiła wykład „Blaski i cienie mediów okiem psychologa - wybrane mechanizmy psychologiczne w komunikacji masowej” ; Pana Krzysztofa Durnasia z Fundacji Innopolis z Łodzi, który zapoznał uczestników z tematem: „Kryzys psychologiczny: przyczyny, mechanizmy, zagrożenia i szanse”.

Wśród słuchaczy obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach Starosty Nakielskiego- Pana Tadeusza Sobola i wice starosty Pana Tomasza Miłowskiego, pedagodzy, psychologowie szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nakle z Dyrektor Ewą Burzyńską, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Dyrektor, Pan Marek Durałek, prezes Fundacji Salus Homini- Dobrosława Jedynak oraz dziennikarze lokalnych mediów.
Ci ostatni wspólnie z pracownikami instytucji wspomagających osoby w kryzysie, brali udział w moderowanej przez Panią Joannę Sikorę, dziennikarkę TVP Bydgoszcz, debacie.
To pierwsze tego typu spotkanie pozwoliło obu stronom na poznanie specyfiki swojej pracy, wyartykułowanie wzajemnych oczekiwań w obszarze wspierania osób w kryzysie i wypracowanie poniższych postulatów:

  • Wyznaczenie w palcówkach oświatowych i pomocowych osób do kontaktów z mediami oraz ich przeszkolenie (co jest zgodne z zasadami organizowania zespołów interwencji kryzysowej),
  • Nieumieszczanie w mediach informacji o śmierciach samobójczych, co jest zgodne z powszechnie obowiązującym kodeksem etycznym dziennikarzy,
  • Postulowano, by w mediach umożliwiających umieszczanie komentarzy przez odbiorców, przy treściach dotyczących kryzysowych wydarzeń zwiększyć czujność osób odpowiedzialnych- administratorów, poprzez blokowanie lub usuwanie wpisów naruszających zasady etyczne; dodatkowo postulowano odwołanie się do wrażliwości odbiorców/ czytelników poprzez wprowadzenie stałego zapisu w miejscu publikowania komentarzy, np. – „Twój wpis dotyczy konkretnych ludzi, pamiętaj, że może ich ranić” w celu odraczania impulsywnych reakcji oraz zachęcanie czytelników do zgłaszania administratorowi portalu naruszenia zasad w komentarzach.

Serdecznie dziękujemy:

  • za zaangażowanie i podjęcie współpracy w obszarze umacniania wsparcia społecznego osób w kryzysie biorącym udział w debacie:

-   obojgu prelegentom- dr Magdalenie Miotk- Mrozowskiej i Krzysztofowi Durnasiowi oraz moderatorowi- Joannie Sikorze

- przedstawicielom mediów: Gazety Pomorskiej, portali internetowych: kuriernakielski.pl, naklo24.pl oraz Kcynia-info, dwutygodnika „Nasza Krajna”, Gazety Regionalnej Powiat oraz Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle

           oraz

            - przedstawicielom PPPP i PCPR w Nakle

  • Dyrektorowi i pracownikom Nakielskiego Ośrodka Kultury za tradycyjną już gościnność, profesjonalną organizację konferencji, za przygotowanie audiowizualnej formy wykładów, które niebawem ukażą się na stronach internetowych Fundacji  i Poradni.