FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Dzisiaj, 11 lutego w uroczystość Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r. w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Jego życie.
"To odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot"- pisał św. Jan Paweł II.
I my, ze szczególną troską pamiętamy o najbliższych nam osobach chorych, o pacjentach z hospicjum, ich rodzinach i osobach wspierających.
Do nas wszystkich kierujemy dziś myśl śp. ks. Jana Kaczkowskiego, którą podzielił się z nami w 2008 roku (zdjęcie z tego pamiętnego spotkania poniżej) : „Żadna sytuacja w życiu nie zwalnia nas z pracy nad sobą”.
Życzymy zdrowia, cierpliwości, czułości i troskliwej opieki wszystkim chorym.