FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

Kolejny projekt edukacyjny Fundacji Salus Homini dotyczący pomagania osobom w kryzysie – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dofinansowany na drodze otwartego konkursu ofert przez Starostwo Nakielskie, za nami.
Tegoroczne przedsięwzięcie „Uczmy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie” było kontynuacją wieloletnich działań adresowanych do pedagogów, nauczycieli, młodzieży oraz pracowników instytucji zajmujących się pomaganiem rodzinom i obejmowało:
wykłady:

 • „Kryzysy u dzieci i młodzieży: rozpoznawanie i pomoc psychologiczna”, dr Wanda Badura- Madej-
 • „Dzieci i młodzież w obliczu choroby onkologicznej swoich rodziców”, dr n. med. Bożena Kawiecka-Dziembowska-
 • „Uwarunkowania (nad)używania substancji psychoaktywnych u młodzieży”, dr n. społ. Ewa Wojtynkiewicz

oraz warsztaty dla nauczycieli- „Oblicza autoagresji u młodzieży: samouszkodzenia, zachowania suicydalne: jak rozpoznawać i jak pomagać” dr Wanda Badura- Madej i warsztaty dla młodzieży - „Motywacja u nastolatków i sztuka pomagania rówieśnikom w kryzysie” Tomasz Bilicki,

W projekcie wzięło udział ok. 140 osób, które wysoko oceniły jego skuteczność.

Dziękujemy Dyrektorom i Pracownikom:

 • Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nakle; to drugi projekt realizowany w ścisłej współpracy z tą instytucją,
 • Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie konferencji w trybie on-line
 • Nakielskiego Ośrodka Kultury- za użyczenie miejsca na warsztaty

oraz

 • Panu Krzysztofowi Nowakowi - za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji on-line