FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Fundacja „Salus Homini” zaprasza do kwesty w Niedzielę Palmową!
Mimo wszystko, mimo aktualnego trudu, mimo niepewności, tego jesteśmy pewni:
będziemy pomagać!

Dwanaście lat Niedziela Palmowa była okazją do kwestowania na rzecz chorych onkologicznie. Tradycyjnie i w tym roku już od dłuższego czasu wolontariusze Fundacji wraz z jej przyjaciółmi robili palemki, których znikomą część widzicie Państwo na zdjęciu. Będą czekały do przyszłego roku, życie bowiem wymusiło zmianę formy kwestowania.

Liczymy, że Państwo, którzy tak szczodrze od lat wspomagaliście tego dnia naszych podopiecznych, nie zawiedziecie.

Zapraszamy do wpłaty dowolnej wysokości na konto Fundacji

54 2030 0045 1110 0000 0246 7880
z dopiskiem: Niedziela Palmowa.