FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Znaleźć w czasie przeżywania własnego cierpienia miejsce na pomoc innym jest umiejętnością budzącą i wzruszenie i podziw dla Człowieczeństwa.
Wpłynęła na konto Fundacji darowizna, którą zgodnie z wolą zmarłej ś.p Pani Krystyny Daroń- Kur wpłacił Jej Syn, Pan Sebastian Daroń.
Zbiórka odbyła się podczas uroczystości pogrzebowych ś.p. Zmarłej. Zebrana przez Rodzinę, znajomych i przyjaciół suma 5.600,00 zł została zadysponowana na subkoncie "Hospicjum- Olszewka", gdzie lokujemy środki na wyposażenie tworzonego przez Caritas Diecezji Bydgoskiej hospicjum stacjonarnego.
Pozostajemy z ogromną wdzięcznością, pełną szacunku pamięcią o ś.p. Zmarłej i serdecznością dla Rodziny.