FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Pawła Wiśniewskiego 30 XI 2017 roku na sesji Rady Miejskiej zebrano 287,50 zł. Otrzymaną kwotę (zbiórka publiczna 2015/4524/OR) rozdysponowano: 40%- 115,00 zł na subkonto “Hospicjum- Olszewka”, reszta na cele statutowe Fundacji. Bardzo serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.