FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

Ciemnie, burzowe chmury, porywczy wiatr kręcący piaskowe młynki na polu a my w ciepłym, gościnnym zaciszu rodzinnego domu pani Magdaleny. Zasłuchani w fascynujące opowieści o faunie naszych lasów, zapatrzeni w przepiękne, wyjątkowe fotografie gospodarza, pana Jerzego, chcieliśmy zatrzymać ten niezwykły czas.

Serdecznie dziękujemy raz jeszcze.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Dziękujemy wszystkim osobom, które z zaangażowaniem, poświęcając swój czas pomogły nam w przygotowaniu Jubileuszu 10-lecia Fundacji.

Słowa podziękowania kierujemy do:

 • Księdza proboszcza Tadeusza Michalaka,
 • Pana Szymona Brukwickiego z Restauracji Ekspresja
 • Pana Pawła Darula, dyrektora I LO w Nakle i Pani Renaty Woźny – pedagoga tej szkoły oraz jej wolontariuszy,
 • Pana Tomasza Rogackiego i zespołu Promocji UMiG Nakło
 • Pana Michała Dubkowskiego, dyrektora NOK-u,
 • Pana Waldemara Juszczaka,
 • Pana Marcina Kamińskiego,
 • Pani Joanny Wronki- Krzemińskiej i Pana Zbigniewa Borka z Radia Nakła,
 • Pana Piotra Składanowskiego i Zosi Fiałkowskiej

Dziękujemy Panu Staroście Nakielskiemu i Panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Nakło za objęcie patronatem uroczystości. Panom: staroście- Tomaszowi MiłowskiemuwicestarościeAndrzejowi Kindermannowi zastępcy burmistrzaPiotrowi Kalamonowi za obecność.

Tak dobrze było spędzić ten dzień w gronie stale współpracujących z nami osób prywatnych oraz dyrektorów i pracowników szkół i innych instytucji gminnych i powiatowych.

Serdeczności dla naszych Gości z Bydgoszczyprof. dr hab. Marii Deptuły, Pań dr:  Violetty Junik i Bożeny KawieckiejDziembowskiej, Pani psycholog Anety Wojtasik oraz sponsorów.

Szczególne podziękowania składamy lokalnym mediom- Kurierowi Nakielskiemunaklo24, wymie-nionemu powyżej Radiu NakłoGazecie Regionalnej Powiat oraz Panu Marcinowi Jarzembowskie-mu, redaktorowi „Przewodnika Katolickego”.

Wszystkim bardzo zapracowanym wolontariuszom Fundacji dziękujemy! Macie powód do dumy!

PROGRAM JUBILEUSZU 10- lecia Fundacji „Salus Homini”-

16 kwietnia 2016 roku

patronat objął Starosta Powiatu Nakielskiego Tomasz Miłowski

oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło Sławomir Napierała

MSZA ŚW.

Godzina 8,00 –kościół p.w. Św. Stanisława BM w Nakle, ul. Księdza Piotra Skargi 6

KONFERENCJA :

„ NIE JESTEŚMY BEZRADNI, CZYLI O TYM, JAK WZMACNIAĆ

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ”

Godz. 9,30- 9,50– otwarcie konferencji

9,50- 10,30 - “ Jesteśmy pożyteczni? Historia i efekty 10- letniej aktywności Fundacji „Salus Homini” ” – prezentacja

– „Wolontariat w oczach mieszkańców Powiatu Nakielskiego” – prezentacja wyników sondy radiowej ,

- wręczenie statuetek „Przyjaciel Fundacji’,

10,30 – 11,00 - "Jak uczyć dzieci radzenia sobie z trudnymi uczuciami?",  profesor zwyczajny dr hab. Maria Deptuła , prodziekan UKW, kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej

11,00- 11,30-  „Jak radzimy sobie z przeciwnościami losu? – rzecz o rezyliencji”, dr Violetta Junik, adiunkt Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW w Bydgoszczy

11,30 – 12,20 - "Wsparcie pacjentów onkologicznych – perspektywa psychoonkologa”, dr n. med. Bożena Kawiecka-Dziembowska, koordynator Zakładu Psychologii Klinicznej Centrum Onkologii w  Bydgoszczy

12,20- 12,35- Akademia Walki z Rakiem- prezentacja idei, mgr Aneta Wojtasik, psycholog AWzR

12,35- 12,50- wytęp artystyczny

Poczęstunek

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa Akademii Walki z Raki „BARWOtwór” oraz fotogramy z działalności Fundacji.

Miejsce konferencji: aula I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle, ul. Gimnazjalnej.

Projekt dofinansowany na drodze otwartego konkursu ofert przez Starostwo Nakielskie. 

Ze względów organizacyjnych udział w konferencji prosimy uzgadniać z przedstawicielami Fundacji: 693 182 275 lub 793 390 275!

Zapukał do drzwi Centrum Wolontariatu "zajączek" ze świątecznym prezentem. 14,5 kg trzy lata zbieranych drobnych monet.
Panu Leopoldowi Zwolińskiemu dziękujemy za kilogramy grosza- 435,04 zł.

Wszystkim życzymy Błogosławionych Świąt!

Już po raz ósmy Fundacja „Salus Homini” zorganizowała akcję charytatywną na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego NZOZ „Medicus” i ich rodzin.

W przygotowanie i przeprowadzenie kwesty zaangażowali się wolontariusze skupieni w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego, uczniowie, nauczyciele i rodzice z Nakła, Mroczy  i Sadek, Występu, Samostrzela, Ślesina, Trzeciewnicy,  harcerze, członkowie Szkolnych Kół „Caritas”.

Tradycyjnie kwesta odbyła się w Niedzielę Palmową, 20 marca br.

Darczyńcy w podzięce za ofiarowane datki otrzymywali kolorowe bibułkowe palemki wykonane przez wolontariuszy.

Zupełnie samodzielnie całą akcję przygotowali i przeprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Samostrzela, ucz-niowie i harcerze z Mroczy, Występu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle.

3 marca na scenie Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpiły dzieci, młodzież oraz ich rodzice, prezentując przedstawienie zatytułowane „Papierowe miasteczko”, oparte na bajce napisanej przez dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej „Twój Przyjaciel” oraz Fundacji „Salus Homini”.

Po seansie wolontariusze Fundacji „Salus Homini” przeprowadzili kwestę aby móc wspierać podopiecznych Fundacji w zamian wręczając książeczkę, bajkę pt.„Miasteczko”. Dzięki Państwa wsparciu i życzliwości zebraliśmy 462,20 zł.

Serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze i Zarząd Fundacji „Salus Homini”.

11 lutego od 24 lat obchodzony jest światowy Dzień Chorego. Dzień ten ma nam  przypomnieć o szacunku do człowieka chorego i cierpiącego.

Z tej okazji w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika odprawiona została Msza Święta, podczas której udzielono wszystkim sakramentu chorych.

Po Mszy Świętej, w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego na skromnym poczęstunku przygotowanym przez wolontariuszy spotkali się chorzy, członkinie Nakielskiego Oddziału Amazonek i członkowie Nakielskiego Oddziału Niewidomych i Niedowidzących.

Szczególnych wzruszeń dostarczyła nam pani Bożena Jankowska, autorka czterech tomików poezji, recytująca swoje wiersze. Dziękujemy!