FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

W dniach 23- 27 lutego w Nakielskim Ośrodku Kultury podopieczni Fundacji „Salus Homini” – dzieci i młodzież uczestniczyły w „Warsztatach z dramą”.

Zajęcia prowadził aktor teatralny i filmowy - Pan Dawid Kartaszewicz. Parodniowa praca zakończyła się spektaklem „Porąbanego teatrzyku”, który z ogromnym entuzjazmem oklaskiwały zaproszone  rodziny młodych aktorów.

Dziękujemy serdecznie Panu Dawidowi Kartaszewiczowi za znalezienie „klucza” do każdego, dyrektorowi NOKu- panu Michałowi Dubkowskiemu za udostępnienie miejsca, Panu Krzysztofowi Baczyńskiemu za profesjonalne zdjęcia ze spektaklu. Naszej wolontariuszce, Romce Jance za opiekę nad 23- osobową gromadką. A dzieciom… dzieciom gratulujemy talentów,  odwagi w pokonywaniu własnych słabości, grania mimo tremy i dziękujemy za wzruszenia i zabawę.

Zadanie było realizowane w ramach projektu „POMOŻEMY CI POZNAWAĆ ŚWIAT I SWOJE TALENTY! kontynuacja -całoroczny cykl zajęć dla dzieci osieroconych i młodych wolontariuszy „ dofinansowanego na drodze konkursu ofert przez Burmistrza Miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Fundacja „Salus Homini”, ul. Wyrzyska 19, 89-110 Sadki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przeprowadzałą „Akcję wspierania Nakielskiego Hospicjum Domowego” w formie sprzedaży cegiełek o nominale 5 zł i 10 zł.

Zbiórka odbywała się na terenie Gminy Nakło, na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nr SO.5022-1/2007 z dnia 30 VIII 2007 roku z późniejszą zmianą- SO.5022-1/2010 z dnia 11 III 2010 roku.

Uzyskaliśmy przychód w wysokości 6290,00 zł.

Dystrybucję cegiełek prowadziliśmy we własnym zakresie, angażując wolontariuszy i nie ponieśliśmy jakichkolwiek kosztów.

Wszystkie środki finansowe zebrane w ramach zbiórki wpłacono na konto w banku BGŻ Oddział w Nakle  54 2030 0045 1110 0000 0246 7880.  Zebrane środki zostaną przeznaczone w całości na wypełnienie celów statutowych fundacji, a w szczególności na:

  • finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • pomoc dla pacjentów hospicjum i ich rodzin

Oświadczam, że powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie wyciągów i raportów kasowych z konta Fundacji Salus Homini i jest zgodne ze stanem faktycznym.

Dziękuję wszystkim darczyńcom!

Dobrosława Jedynak

Prezes Fundacji „Salus Homini”

Dnia 22.01.2015 roku nasi wolontariusze z pomocą 1 klasy medycznej z nakielskiego LO zorganizowali na rynku w Nakle happening dotyczący profilaktyki. Akcja miała na celu rozpoczęcie tygodnia walki z rakiem szyjki macicy, oraz zachęcenie kobiet do bezpłatnych badań cytologicznych.

Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem a uwagę mieszkańców przykuwała wpadająca w ucho profilaktyczna piosenka oraz tańcząca młodzież, która zarażała pozytywną energią. Kolorowe transparenty oraz balony w kolorze różowym, oznaczającym walkę z rakiem, również nie pozostawały niezauważone przez przechodniów.

Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc w zorganizowaniu tegoż wydarzenia serdecznie dziękujemy.

Dominika