FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

To temat spotkania, które 17 listopada 2014 r. w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego poprowadził  ks. Paweł Olszewski - kapelan hospicjum w Złotowie.
„Zostałem stworzony, aby dokonać dzieła, do którego nikt inny nie został stworzony ….” –  zdanie inspirujące do odkrywania własnych talentów. Może to być wolontariat, pomaganie innym, umiejętność towarzyszenia w cierpieniu. Zasłuchaliśmy się. Ważne spotkanie, po którym można być tylko bogatszym.