FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

1 kwietnia  rozpoczęła się czwarta edycja szkolenia kandydatów na hospicyjnych wolontariuszy medycznych

Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładów, 36 godzin warsztatów oraz 20 godzin praktyk i zawiera:

 • filozofię i historię ruchu hospicyjnego,
 • wybrane aspekty opieki medycznej, w tym pielęgniarskiej,
 • duchowe aspekty cierpienia,
 • psychologiczne potrzeby chorych i ich rodzin w okresie choroby i osierocenia,
 • elementy terapii zajęciowej i rehabilitacji pacjentów hospicyjnych,
 • podstawy prawne wolontariatu,
 • Kurs podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

prowadzony przez Maltańską Służbę Medyczną, instruktora mgr Andrzeja Pyszkę, 16 godz. z możliwością uzyskania  certyfikatu pierwszej pomocy przed-medycznej, wystawianego przez Maltańską Służbę Medyczną i uznawanego przez European Resuscitation Council i European Union Standards on FIRST AID,

 • praktyki w DPS we Nakle pod okiem doświadczonych opiekunów stażu

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle