FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

17 kwietnia w świetlicy DPS rozpoczęło się szkolenie kandydatów na wolontariuszy medycznych zorganizowane już po raz drugi przez Centrum Wolontariatu Fundacji „Salus Homini”, a współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wśród słuchaczy są uczniowie I LO im.Bolesława Krzywoustego i ZSP im.St.Staszica w Nakle, studentki, nauczycielka, bezrobotni i emerytki. Pierwszą edycję szkolenia ukończyło 12 osób, z tej grupy pięcioro pomaga chorym i ich bliskim. Obecna grupa liczy 20 osób.

 

Kolejne wydarzenie za nami. 5 kwietnia po raz pierwszy na terenie Nakła pojawili się wolontariusze z żonkilami. Ten żółty symbol nadziei gości wiosną w wielu miastach Polski, zwracając uwagę na hospicja i ich podopiecznych.

Przed kościołami Św.Stanisława i Św.Wawrzyńca można było spotkać kwestujących na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego . Uwagę wychodzących z kościoła wiernych skupiały żółte żonkile z krepy - w przeważającej części autorstwa naszej kochanej p. Basi, która na dyżurach wolontaryjnych usiłowała nauczyć resztę towarzystwa tej trudnej sztuki. Nie było łatwo, chyba tylko Pani Ewa i Romka wykazały się talentem. Z jakim efektem, to widać na zdjęciach.

Dzięki Zakładowi Poligraficznemu p. Mikołaja Jędrzejczyka z Występu, pracowitości dzieci, młodzieży i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mroczy, SP nr 2 w Nakle, ZS w Występie, LO im. Krzywoustego powstały kartki z żonkilami.

Udało się nam zebrać ponad 1.300 zł. Dziękujemy Księżom Proboszczom obydwu parafii, parafianom nie skąpiącym datków, wszystkim kwestującym - dzieciakom z SP 2 w Nakle i ZS w Występie, harcerzom, dzieciom z NSP z Trzeciewnicy. Ich dorosłym opiekunom - Paniom Beacie Patynie, Oli Burchardt, Alinie Pasiece, Teresie Kauc, rodzicom. 

To był śliczny, słoneczny, dobry dzień.

W opiece hospicyjnej znaczącą rolę odgrywa wolontariat, bezinteresowna pomoc okazywana choremu i jego bliskim, poprzez bezpośrednią opiekę i towarzyszenie, jak i poprzez organizowanie akcji charytatywnych związanych ze zdobywaniem funduszy na prowadzenie hospicjum.

Wolontariusze skupieni w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji „Salus Homini” znani są z zaangażowania w coroczne październikowe ogólnopolskie kampanie „Hospicjum to też Życie” organizowane przez gdańską Fundację Hospicyjną

Projekt dofinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Fundacja „Salus Homini” informuje, iż Centrum Wolontariatu Hospicyjnego rozpoczyna drugą edycję

SZKOLENIA HOSPICYJNYCH WOLONTARIUSZY MEDYCZNYCH

Szkolenie obejmuje 20 godzin wykładów, 41 godzin warsztatów oraz 20 godzin praktyk i zawiera:

* filozofię i historię ruchu hospicyjnego,
* wybrane aspekty opieki medycznej, w tym pielęgniarskiej,
* duchowe aspekty cierpienia,
* psychologiczne potrzeby chorych i ich rodzin w okresie choroby i osierocenia,
* elementy terapii zajęciowej i rehabilitacji pacjentów hospicyjnych,
* podstawy prawne wolontariatu,
* Kurs podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

Maltańska Służba Medyczna, mgr Andrzej Pyszka, 16 godz. z możliwością uzyskania certyfikatu pierwszej pomocy przed-medycznej, wystawianego przez Maltańską Służbę Medyczną i uznawanego przez European Resuscitation Council i European Union Standards on FIRST AID,
* praktyki w DPS we Nakle pod okiem doświadczonych opiekunów stażu

Czas trwania:

Okres od kwietnia do listopada 2009 roku, systemem weekendowym, piątki od 16,00 i soboty od godz. 9,00 / wyjątek stanowi tutaj kurs pomocy przedmedycznej z uwagi na ilość godzin/, część teoretyczna i praktyczna nie będzie się odbywała w trakcie lipca i sierpnia, które to miesiące są przeznaczone na odbycie praktyk w DPS-ie.

Miejsce szkolenia:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa , Nakło nad Notecią

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Dobrosława Jedynak 609 404 199

Projekt dofinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Projekt dofinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Fundacja „Salus Homini” informuje, iż Centrum Wolontariatu Hospicyjnego rozpoczyna

SZKOLENIE DOSKONALĄCE WOLONTARIUSZY AKCYJNYCH

Jeżeli chcesz udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne, nauczyć się skutecznej obrony własnych praw, poznać metody twórczego myślenia i działania – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!!!

Szkolenie obejmuje 15 godzin warsztatów i zawiera bloki:

* Integracja - 5 godz.
* Komunikacja interpersonalna – nauka sztuki prowadzenia rozmowy, zapoznanie z barierami komunikacyjnymi, nauka elementów języka migowego jako formy komunikowania się, ćwiczenia z zakresu komunikacji niewerbalnej- 5 godz.
* Zachowania asertywne i trening twórczego myślenia i działania – m.in. skuteczna obrona własnych praw, trening twórczego myślenia - 5 godz.

Prowadzi psycholog Karina Broda.

Czas trwania:

* 4 kwietnia 2009,   8,00 – 13,00
* 5 kwietnia 2009,   8,00 – 13,00
* 9 kwietnia 2009, 13,00 – 18,00

Terminy wstępnie ustalone, mogą ulec zmianie zgodnie z sugestiami uczestników.

Miejsce szkolenia:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa , Nakło nad Notecią

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia – do 19 III 2009 r. - przyjmuje Dobrosława Jedynak, nr tel. 609 404 199

Projekt dofinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego brzmiało „Otoczmy troską chorych”. Uczestnictwo w Mszy św., która odbyła się 11 lutego br. o godzinie 18.00. w kościele pw. Św.Wawrzyńca w Nakle było wzruszającym doświadczeniem. W Światowym Dniu Chorego Msza św. odbywała się zarówno w intencji cierpiących, jak otaczających swą troską chorych opiekunów, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy. Wolontariusze zaangażowali się w jej przygotowanie i współprowadzenie. Nie można było nie zauważyć aktywności ubranych w charakterystyczne żółte koszulki wolontariuszy: Romki, Natalii , Patrycji, Weroniki, Pauliny Ś., Pauliny K., Klaudyny, Magdy, pani Basi, pani Ewy, pani Tereni. Tych żółtych znaków nadziei byłoby więcej, gdyby wszyscy uczestniczący w uroczystości wolontariusze zdążyli odebrać swe koszulki. Takimi „nieodzianymi” wolontariuszami były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2,które przyszły do kościoła pod opieką pani Marii Techner i zmówiły modlitwę różańcową. W przygotowanie dzieci do udziału w uroczystości zaangażowała się pani Ewa Burchardt. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił zespół parafialny, a wolontariusze pod kierunkiem Romki zadbali o dekorację kościoła.

Po ilości zgromadzonych wiernych było widać jak ta Msza św. była potrzebna. Kiedy księża udzielali sakramentu chorych opustoszały ławki....

Dzięki rozgłośni Radio Nakło przekaz trafił także do tych, którym stan uniemożliwił osobiste uczestnictwo. Stał się źródłem głębokich przeżyć i wzruszeń.

 

 

 

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego w uroczystość Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r. - w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie.

Światowy Dzień Chorego przypomina nam o szacunku do człowieka chorego i cierpiącego. Jest okazją do przypomnienia o konieczności zapewnienia chorym dobrej opieki, dowartościowania cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, a także zaznaczenia wagi wolontariatu.

W dniu 11 lutego o godzinie 18.00. w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Nakle odbędzie się uroczysta Msza Święta, w przygotowanie której aktywnie włączyli się wolontariusze Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji „Salus Homini”. W czasie Mszy Św. będzie możliwość przyjęcia sakramentu chorych. Msza Św. będzie bezpośrednio transmitowana przez Radio Nakło.

Zapraszamy wszystkich chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, przyjaciół i opiekunów,pracowników Służby Zdrowia i instytucji wspierających chorych, a także wszystkich pragnących modlić się w intencji cierpiących do uczestnictwa.