FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Alina Pasieka – kandydatka woj. kujawsko-pomorskiego do IX Ogólnopolskiego Konkursu im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa „Kryształowa Koniczyna”.

„Związana ściśle ze środowiskiem wiejskim – właśnie tam realizuje się zawodowo od wielu lat… Na rzecz mieszkańców swojej wsi i okolic opracowuje różne formy wsparcia rozwoju kulturowego i materialnego… W swojej działalności zwraca szczególną uwagę na ideę wolontariatu i rozpowszechnianie jej wśród młodzieży. Daje przykład jako wzorowy wolontariusz Fundacji „Salus Homini” oraz Caritas Diecezji Bydgoskiej, jest opiekunem Szkolnego Koła Caritas, które zrzesza około 40 dzieci. Współpracuje także z wieloma placówkami opiekującymi się chorymi i biednymi (Hospicjum, Dom Społeczny). Niejednokrotnie Pani Alina angażuje się w zbiórki żywności, odzieży oraz inne formy pomagania słabszym. W swojej wsi Wystep liczącej 600 mieszkańców uważana jest za osobę, która zarówno zapewnia rozrywkę kulturalną, jak i stanowi wzór do naśladowania jako wolontariusz.”

Tak w zarysie została przedstawiona sylwetka pani Aliny, naszej wolontariuszki, na stronie konkursowej prezentującej kandydatów do konkursu – IX Ogólnopolskiego Konkursu im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa „Kryształowa Koniczyna”. Organizuje go Fundacja Edukacyjna 4H w celu uhonorowania wolontariuszy i osób zasłużonych dla rozwoju edukacji pozaszkolnej na wsi i w małych miastach.

Pani Alina była kandydatką województwa kujawsko – pomorskiego i choć w konkursie nie zdobyła żadnej z nagród, to już sam fakt wyboru na pretendentkę napawa nas, wolontariuszy Fundacji „Salus Homini” dumą.