FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

6 października 2007 roku Fundacja „Salus Homini” zorganizowała konferencję poświęconą ruchowi hospicyjnemu i roli wolontariatu w tym ruchu pt.: „Aspekty opieki hospicyjnej. Barwy wolontariatu – wolontariat hospicyjny”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych, duchowieństwa, opieki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Prelegenci przedstawili historię ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce, cele i działalność Fundacji „Salus Homini”, zakres opieki sprawowanej przez Hospicjum Domowe w Nakle oraz nakreślili kierunki rozwoju wolontariatu hospicyjnego w mieście i powiecie.

Pięknie, obrazując swą wypowiedź prezentacją medialną, o opiece paliatywnej, historii i teraźniejszości Hospicjum Domowego działającego w strukturach NZOZ „Medicus” w Nakle nad Notecią mówił koordynator Zespołu Opieki Paliatywnej Włodzimierz Morawski lekarz NZOZ "Medicus". Wizję rozwoju wolontariatu hospicyjnego w powiecie nakielskim przedstawiła pani Dobrosława Jedynak, psycholog hospicjum, wiceprezes Fundacji „Salus Homini”. O misji ,zadaniach i efektach dotychczasowych działań podjętych przez fundację opowiedział jej prezes pan Artur Suppan. Z  historią i rozwojem idei hospicyjnej w Polsce i na świecie zapoznała gości Pani  Ilona Muniak - Dzijak lekarz pediatra, koordynatorka wolontariatu i wolontariuszka fundacji.

 

Uczestnicy konferencji byli pod wrażeniem, o czym świadczą wpisy w kronice organizatora: Fundacji „Salus Homini”.

Po konferencji odbył się wcześniej zaplanowany koncert:

Dokońca nie było pewności, czy koncert objęty patronatem honorowym starosty i burmistrza oraz medialnym Expressu Nakielskiego i Radia Nakło okaże się sukcesem, czy porażką. Docierały przecież do nas organizatorów głosy, że termin – sobota i godzina 1930 nie są odpowiednie, że młodzież i dorośli preferują inne sposoby spędzania sobotnich wieczorów.

Chapeaux bas, m.in. dzięki rozgłosowi, jaki media nadały koncertowi, my organizatorzy odnieśliśmy sukces, z którego owoców skorzystają pacjenci nakielskiego hospicjum.

Mieszkańcy miasta i okolic nie zawiedli, tłumnie wypełnili wnętrze świątyni!

Na początku panował podniosły nastrój, chóry wykonywały łacińskie pieśni religijne i polskie patriotyczne. Z czasem repertuar stał się lżejszy. Wykonane zostały i „Niepewność” Marka Grechuty i melodie ludowe śpiewane po polsku i angielsku, śpiewano również gospel i afrykańską modlitwę „Syjahamba”. Prezentacje muzyczne przeplatały recytacje Michała Giminskiego, ucznia klasy III Gimnazjum nr 4 w Nakle, specjalnie „złowionego” w tym celu wolontariusza. Pięknie w jego wykonaniu brzmiały słowa Marqueza o istocie życia i wartościach.


Chóry porwały swym śpiewem publiczność, słuchacze nucili, podśpiewywali, klaskali i nie kryli łez wzruszenia.

 

 

Koncert zakończyła tradycyjna irlandzka melodia – błogosławieństwo. W czasie jej trwania harcerze i wolontariusze rozdali i pomogli zapalić znicze. Przed opuszczeniem kościoła z zapalonymi zniczami w rękach wspólnie zmówiliśmy modlitwę.Wśród opuszczających kościół ludzi sprawnie poruszali się kwestujący. Każdemu, kto wrzucił do żółtej puszki datek, przylepiali naklejkę z logo Fundacji „SalusHomini”. Szybko ubywało naklejek…

Komisyjnie policzono zebrane środki. Zbiórka wyniosła 2444,76 PLN i 5,49€.

Wszystkie środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na potrzeby nakielskiego hospicjum i jego pacjentów.

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej 2007 - Galeria zdjęć