FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

Już po raz dziesiąty Fundacja „Salus Homini” zorganizowała akcję charytatywną na rzecz chorych onkologicznie i ich rodzin. W przygotowanie i przeprowadzenie kwesty zaangażowali się wolontariusze skupieni w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego, uczniowie, nauczyciele i rodzice ze szkół z Nakła, Mroczy, Paterka i Sadek, Występu, Samostrzela, Ślesina, Lubaszcza, Trzeciewnicy, harcerze, członkowie Szkolnych Kół „Caritas”. W akcję włączyli się także mężczyźni z Zakonu Rycerzy Kolumba (dzięki nim palemki zawędrowały aż do Rynarzewa) i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Występu, Starego Jarużyna, mieszkanki sołectwa Paulina. Pomogły nam również dzieci ze świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie z panią Justyną Makowiecką oraz Panie: Anna Sobieszczyk i Katarzyna Kiełczyńska.
Tradycyjnie kwesta odbyła się w Niedzielę Palmową, 25 marca br. Darczyńcy w podzięce za ofiarowane datki otrzymywali kolorowe, bibułkowe palemki wykonane przez wolontariuszy i ww. Panie z KGW oraz pensjonariuszy i Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle.

Zupełnie samodzielnie całą akcję przygotowali i przeprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Samostrzela, uczniowie i harcerze z Mroczy, Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle, Zespołu Szkół w Paterku, parafianie Św. Jana Nepomucena z Sipior i Kowalewka oraz Szkolne Koło Wolontariatu przy ZSP im. Staszica.

Łącznie zebraliśmy 14 318,35 złotych ! Odliczając poniesione koszty (materiały do wykonania palemek) – 920,10 złotych, zysk ze zbiórki wynosi 13 398,25 złotych!

Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym dziele pomocy serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy na ręce księży parafii nakielskich oraz Paterka, Ślesina, Mroczy, Sadek, Samostrzela, Radzicza, Występu, Dębowa, Suchar, Sipior, Kowalewka, Potulic, Polichna, Śmielina. Dziękujemy i zapraszamy za rok!